Fettavskiljare

THOR

Den mest lättskötta fettavskiljaren!

Den aktiv fettavskiljare THOR fungerar på följande vis. THOR placeras i köket eller diskrummet så avloppsvattnet renas direkt vid källan.

Avloppsvattnet passerar först ett filter där matresterna hamnar innan vattnet kommer i vattenbehållare där hastigheten saktas ner så att fettet flyter upp och det finaste partiklar sjunker ner till botten.

Fettet tas ut aktivt med hjälp av ett transportband som transporterar det till fettbehållaren. THOR har en unik utformning av botten som gör att bottenslammet samlas till en punkt där det pumpas upp till filtret igen.

Pumpen startar en gång i timmen för att hålla botten ren. Matresterna går till rötanläggning där det blir biogas och gödning. Fettet blir bio-diesel. Eftersom avloppsvattnet rensa direkt så bildas det inte metangas och svavelväte.

En THOR förhindrar i snitt per år motsvarande ett CO2-utsläpp på hela 5 ton.